Od vypuknutia pandémie koronavírusu platíme kartami výrazne viac v predajniach potravín

Súčasná situácia a obmedzenia výrazne zmenili finančné správanie sa klientov pri platení. Potvrdzujú to aj štatistiky ČSOB tak o platbách kartou, ako aj o vyššom záujme obchodníkov o platobné riešenia v prevádzkach ako aj v e-shopoch.


Z údajov vyplýva, že od vypuknutia krízy platíme kartami výrazne viac v potravinách a supermarketoch. Priemerný denný objem platieb kartou v týchto prevádzkach sa v porovnaní s bežným obdobím zvýšil o 29%. Klienti v týchto prevádzkach platia síce menej často ako pred vypuknutím pandémie, avšak v priemere platia vyššie nákupy, a minú tak v konečnom dôsledku viac.


Znížená mobilita sa pravdepodobne odrazila aj na nižšej potrebe návštev čerpacích staníc. Priemerný počet platieb kartou sa tu znížil o 25% a celková suma, ktorú klienti minuli v priemere za deň, klesla o 38%. Najvýraznejšiu zmenu je vidieť pri platbách kuriérskym spoločnostiam. Tie sa zaradili na TOP 3 miesto z pôvodne jedenásteho a klienti ČSOB zaplatia denne kartou kuriérskym spoločnostiam 2,6-násobne (+160%) viac ako v minulosti.


„Táto zmena správania sa odráža aj v záujme obchodníkov o platobné terminály. Je vidieť, že sa snažia v aktuálnej situácii vynájsť a menia spôsob fungovania svojho biznisu. Alebo sa dovybavujú ďalšími terminálmi, respektíve menia statické terminály za mobilné. Príkladom sú kuriérske spoločnosti, ktoré v nejednom prípade prešli na výlučne bezhotovostné platby. Môžeme potvrdiť, že záujem o mobilné platobné terminály sa od polovičky marca v našom prípade zvýšil takmer trojnásobne,“ uviedla Dáša Polláková, manažérka microSME segmentu v ČSOB.


Klienti ČSOB platia častejšie aj v slovenských online obchodoch, a to o zhruba necelú štvrtinu, rovnomerne vo všetkých vekových skupinách klientov. Zvýšila sa aj mediánová suma, ktorú denne na slovenských e-shopoch minú, a to o 19%. Na strane druhej, pri zahraničných online obchodoch môžeme konštatovať pokles priemerného denného počtu platieb o takmer 20%. Táto zmena správania sa môže súvisieť s celkovo nižším záujmom o doručovanie zo zahraničia v dôsledku dlhších dodacích lehôt, či so snahou vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí, a teda aj návštevám pôšt pre vyzdvihnutie zahraničných zásielok.


„Môžeme potvrdiť, že obchodníci sa snažia prispôsobiť vzniknutej situácii a častejšie sa zaujímajú o zriadenie platobných brán pre svoje už existujúce, alebo práve teraz vznikajúce e-shopy. Títo klienti si môžu zriadiť tzv. Webpay platobnú bránu, v rámci ktorej im ako banka účtujeme poplatok iba za zrealizované transakcie a počas prvých 4 mesiacov im mesačný poplatok neúčtujeme vôbec,“ uzatvára D. Polláková.


Zdroj: ČSOB

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald