Slovenský maloobchod sa ani po lete nezotavil

Oživenie do slovenského maloobchodu neprinieslo ani ukončenie dovolenkovej sezóny. Práve naopak, maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu v septembri ďalej znižovali, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,4% (sezónne očistené).

 

V medziročnom porovnaní sa síce pokles tržieb oproti augustu mierne spomalil – z -2,9% na -2,7%, naše očakávania však počítali s výraznejším spomalením medziročného poklesu tržieb. Kým v auguste totiž medziročnú zmenu tržieb negatívne ovplyvňoval aj efekt nižšieho (o jeden) počtu pracovných dní, v septembri sme zaznamenali v porovnaní s minulým rokom o jeden pracovný deň navyše, čo aspoň teoreticky malo tržby v maloobchode podporiť. Stále tak platí, že tržby slovenských obchodníkov úplne nekorešpondujú s pretrvávajúcim rastom príjmov domácnosti. Trh práce síce začína vykazovať známky spomaľovania, avšak naďalej ostáva relatívne silný - nezamestnanosť stagnuje, pretrváva aj rast miezd zamestnancov, najmä vo verejnom sektore. Spotrebiteľská dôvera rovnako nehlási zásadnejšie zhoršenie, ktoré by vysvetľovalo prepad tržieb.


Kým v predchádzajúcich mesiacoch tržby klesali najmä v potravinovom segmente maloobchodu, v septembri sa pridal s výraznejším poklesom už aj nepotravinový segment, ktorý je vo všeobecnosti citlivejší na zmeny kúpyschopného dopytu a spotrebiteľských nálad domácnosti. Naopak, pokles v potravinovom segmente sa po dovolenkových mesiacoch predsa len zmiernil – u časti nešpecializovaných predajní s prevahou potravín (obchodné reťazce) z -5,3% na -3,0%, zatiaľ čo čoraz populárnejší segment malých špecializovaných predajní s potravinami zaznamenal zrýchlenie medziročného rastu tržieb z 6,0% až na 18,7% (gro potravinových tržieb sa však stále realizuje vo veľkých obchodných reťazcoch).

 

V nepotravinovom segmente rástli tržby len v predajniach s ostatných tovarom pre domácnosť (nábytok, domáce spotrebiče, železiarstva, bytový textil – o 6,4% medziročne). V septembri ďalej padali tržby domácich internetových obchodov (-8,1%), ale aj predajni s výpočtovou technikou (-9,4%), predajní so špecializovaným tovarom (drogérie, obuv a odevy atď. – o -4,7%) a po novom už aj v predajniach s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové potreby, hračky, knihy – o -3,0%). K silnému rastu tržieb sa naopak vrátili trhoviská (o 16,3%), predpokladáme však, že skôr v dôsledku ich potravinovej časti.


Podobne ako počas leta, aj v septembri pokles tržieb v maloobchode aspoň čiastočne kompenzovali vyššie tržby v turizme, či predaji áut. Po skončení hlavnej dovolenkovej sezóny sa pozitívny efekt rekreačných poukážok na tržby domácich ubytovacích zariadení síce v súlade s očakávaniami predsa len zmiernil, tržby slovenských „hotelierov“ si však stále udržali silné dvojciferné dynamiky medziročného rastu (o 12,8%). Naproti tomu, tržby stravovacích zariadení v septembri zrýchlili dynamiku medziročného rastu tržieb až na 25,2%. Mierne prekvapil silný dvojciferný rast tržieb z predaja a údržby áut (12,5%), keď registrácie osobných a ľahkých úžitkových vozidiel podľa údajov ACEA na Slovensku v septembri medziročne mierne klesali. Čiastočné vysvetlenia tohto paradoxu by mohla prinášať napríklad zmena štruktúry predajov áut smerom k vyššiemu (drahšiemu) segmentu, či posun medzi predajom a registráciou áut (čo by znamenalo vyššie registrácie v októbri). Navyše, pokles registrácií bol viditeľný najmä v segmente ľahkých úžitkových vozidiel, to je prevažne v korporátnom segmente, zatiaľ čo registrácie osobných áut rástli.


Vďaka stále silným tržbám v turizme i silným tržbám z predaja áut tak celkové tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut a turizme (prepočet UniCredit Bank) v septembri neklesali - naopak vzrástli o 0,4% (sezónne očistené) a v medziročnom porovnaní sa po krátkom jednomesačnom augustovom poklese o -0,5% v septembri vrátili k miernemu rastu o 1,9%. Naďalej však platí, že tržby naznačujú spomaľujúci rast spotreby domácnosti a prinášajú negatívne riziko pre našu prognózu ekonomického rastu v 3Q (2,3%) – dynamika medziročného rastu celkových tržieb v maloobchode, predaji a údržbe áut a turizme sa v treťom štvrťroku v priemere spomalila z 1,7% už len na 1,3% a zaznamenala tak najpomalší rast za posledných 6 rokov.


Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Očakávame teda, že aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr ďalší pokles, v lepšom prípade stagnáciu tržieb ako ich dynamický nárast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší a výraznejší medziročný pokles tržieb (oslabenie predvianočnej nákupnej sezóny).

 

Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail