Uskutočnilo sa stretnutie k téme dôležitosti podpory slovenských potravín

Rastúci význam predaja slovenských potravín vyzdvihli na spoločnom stretnutí zástupcovia COOP Jednoty Slovensko, Zväzu obchodu SR (ZO SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS).


„Stretnutie potvrdilo, že jedine podporou slovenských potravinárov a poľnohospodárov môžeme dosiahnuť zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Predstavitelia organizácií vyzdvihli, že COOP Jednota vo svojich 2 100 predajniach poskytuje priestor predovšetkým slovenským výrobkom, ktorých podiel na celkovom predaji presahuje hranicu 70 %. Ocenili, že naša maloobchodná sieť spolupracuje nielen s veľkými slovenskými hráčmi, ale aj stovkami malých regionálnych dodávateľov, čím prispieva k znižovaniu nezamestnanosti a podpore slovenskej ekonomiky,“ uviedol po stretnutí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.


Za maloobchodnú sieť COOP Jednota sa rokovania zúčastnil aj Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie a podpredseda predstavenstva Martin Katriak, ktorý je zároveň riaditeľom Zväzu obchodu SR. SPPK reprezentoval jej predseda Emil Macho a podpredseda pre potravinárstvo Marián Šolty, PKS jej prezident Daniel Poturnay a riaditeľka Jana Venhartová.


Zúčastnené strany sa počas zasadnutia dohodli, že v prípade návrhov legislatívnych úprav týkajúcich sa priamo či nepriamo výrobcov slovenských potravín a slovenských obchodníkov, budú hľadať spoločné riešenie. To budú následne prezentovať na príslušných miestach.


„Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hľadá riešenia, ktoré sú v prospech celej agropotravinárskej vertikály. Aj preto sa chceme takto aktívne stretávať so zástupcami obchodu a spoločne diskutovať o stanoviskách k navrhovaným zákonným úpravám z dielne vlády a parlamentu. Naším spoločným cieľom je zvyšovať žalostný podiel slovenských potravín na pultoch obchodov, ktorý za posledné roky osciluje na úrovni 40%,“ uviedol Emil Macho, predseda SPPK.


Členovia Zväzu obchodu, COOP Jednoty Slovensko, SPPK a PKS sa zhodli aj v problematike pripravovaných právnych predpisov, pričom prijímanie predpisov so zásadným vplyvom na podnikateľské prostredie v priebehu roka narúša ekonomické prostredie. Štát by mal vyvinúť maximálne úsilie a komunikovať s podnikateľskou sférou tak, aby boli tieto predpisy prijímané s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka. Súčasne sa dohodli, že sa v krátkej dobe stretnú, aby spoločne rokovali o vykonávacích predpisoch k Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Organizácie budú sledovať uplatňovanie Zákona o neprimeraných podmienkach v praxi a vzhľadom na jeho uplatňovanie budú rokovať o návrhoch na jeho úpravu.


Predstavitelia vymenovaných organizácií poukázali aj na problematiku tzv. gold platingu, ktorá je častým javom pri tvorbe legislatívnych procesov. Zhodnotili, že rozširovanie požiadaviek nad rámec požiadaviek kladených európskou legislatívou do vnútroštátnych právnych predpisov často zaťažuje podnikateľské prostredie na Slovensku a tzv. gold plating by sa nemal uplatňovať v prípadoch, kedy znižuje konkurencieschopnosť slovenských potravín voči zahraničným dodávateľom.


Zúčastnené organizácie zároveň rokovali o problematike zálohovania jednorazových obalov na nápoje. Zhodli sa v tom, že zavedenie zálohového systému bude znamenať potrebu významných investícií, ktoré by mal z časti pokryť štát z Environmentálneho fondu a rovnako je potrebné zobrať do úvahy, že zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote 4 mil. € ročne. To budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov, čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov. Podľa SPPK je mimoriadne dôležité, aby sa skutočne naplnil prísľub štátu o tohtoročnej pomoci pre potravinársky priemysel na Slovensku. Táto požiadavka sa javí ako obzvlášť zásadná a to aj v súvislosti s dvojakou kvalitou potravín, keďže slovenské potraviny nezavádzajú spotrebiteľov tak ako niektorý importovaný tovar.


Zdroj: redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail