Maloobchodné tržby v marci opäť nepresvedčili, okresal ich aj „veľkonočný efekt“

Maloobchodné tržby po februárovom sklamaní nepresvedčili ani v marci. Podľa údajov Štatistického úradu sa po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne znížili o ďalších -0,3%.


Po februárovej stagnácií si tak tržby pripísali v marci medziročný pokles až o 1,9%. Tržby slovenských obchodníkov boli nižšie ako v rovnakom období pred rokom po prvýkrát od júla 2016, pričom rozsah medziročného poklesu tržieb bol najvýraznejší od konca roku 2012. Napriek tomu, že medziročné porovnanie skresľoval veľkonočný efekt, marcové tržby v maloobchode potvrdili to, čo už naznačoval aj február – napriek stále relatívne silnému trhu práce sa spotrebiteľská nálada slovenských domácnosti začína meniť. Pod vplyvom čoraz častejšie sa objavujúcich negatívnych správ z európskej (i domácej) ekonomiky začínajú slovenské domácnosti „preventívne“ uťahovať aj svoju spotrebu, naopak dynamika rastu bankových vkladoch sa napriek úrokovým sadzbám ukotveným na historických minimách začali pozvoľna zrýchľovať a v marci sa vyšplhala až na 7,4%. Spotreba domácnosti ako zložka rastu slovenskej ekonomiky začína slabnúť a len potvrdzuje cyklické spomalenie ekonomiky.


Marcové čísla tržieb v potravinovom segmente ovplyvnil najmä efekt Veľkej noci. Ten minulý rok navyšoval tržby už v závere marca (Veľká noc pripadla na prelom marca/apríla), tento rok až v apríli. Výraznejšie tento efekt zasiahol veľké obchodné reťazce – segment nešpecializovaných predajní s prevahou potravín si medziročne pohoršil až o 7,5%. Prejavil sa však aj na číslach čoraz populárnejších malých špecializovaných predajní potravín, dynamika medziročného rastu sa tu spomalila z 17,3% na 13,8%. Napriek pretrvávajúcemu silnému rastu v segmente malých potravinových predajní, ktoré sa nesú na vlne rastúceho záujmu o kvalitné potraviny z domácej produkcie, gro tržieb v potravinovom segmente sa stále realizuje vo veľkoplošných predajniach a obchodných reťazcoch.


O niečo stabilnejšie čísla v marci doručil nepotravinový segment. Aj ten však v porovnaní s minulými rokmi vykazuje známky schladenia - z medziročných rastov atakujúcich dvojciferné úrovne v minulom roku sa v úvode tohto roka zosunul k úrovniam okolo 2%. V marci nevykazovali silné dynamiky rastu už ani internetové obchody (medziročný rast sa spomalil z 9,4% na 2,8%), ktoré v poslednom období ťažili z presunu od tradičných kamenných predajní do online sveta. Rastovým lídrom sa tak posledné mesiace stávajú najmä stánky na trhoviskách, ktoré si aj v marci pripísali dvojciferné dynamiky medziročného rastu tržieb (12,9%). Jedným z možných vysvetlení by mohla byť aj klesajúca kúpna sila časti obyvateľstva, ktorá presúva ich tržby smerom k lacnejším trhom.

 

Po mesiacoch stagnácie si však silný rast pripísali aj obchody s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové potreby, knihy, hračky a pod.) – až o 26,5%.


Podobne ako vo februári aj v marci aspoň čiastočne slabšie čísla klasického maloobchodu aspoň čiastočne kompenzovali tržby v turizme a predaji áut. Zdá sa teda, že slabšia spotrebiteľská dôvera slovenských domácnosti ich odvahu míňať zatiaľ ešte úplne nezabila. Ich spotreba sa však presunula od bežných tovarov skôr k pôžitkom. Silnú dynamiku medziročného rastu si tak v marci pripísali najmä slovenské reštaurácie, ktoré si medziročne polepšili až o 11,4%.

 

Už o niečo menej sa darilo slovenským ubytovacím zariadeniam, stále si však držali medziročný rast okolo 4%. Silný rast z februára (9%) však už neboli schopné zopakovať, pravdepodobne aj z dôvodu rozvrhnutia jarných prázdnin – ekonomický najsilnejší kraj (Bratislava) mal jarné prázdniny tento rok z väčšej časti už vo februári, na rozdiel od minulého roka, kedy pripadli až na úvod marca. Prekvapivo sa darilo i predajcom áut – dynamika medziročného rastu tržieb v predaji a údržbe áut sa v marci opäť zrýchlila z 9,5% na 12,9%, aj vďaka medziročnému rastu počtu registrácií (o 6,0%), len druhému za posledného pol roka.


Vďaka rastu tržieb v turizme a predaji áut tržby v úhrne v maloobchode, predaji a údržbe áut a turistickom ruchu (prepočet UniCredit Bank) v marci obnovili medzimesačný rast, dynamika ich medziročného rastu sa však ďalej spomaľovala z 3,5% na 3,0%. V priemere v prvom kvartáli sa tržby zvýšili o 3,6%, spotreba domácnosti by tak síce naďalej mala prispievať k rastu slovenskej ekonomiky, avšak jej príspevok by mal v porovnaní s predchádzajúcim rokom slabnúť.


Spotrebiteľská nálada v úvode roka ostáva nad dlhodobým priemerom, avšak vykazuje už známky pozvoľného zosunu zo svojich pokrízových maxím. Spotrebitelia pravdepodobne začínajú čoraz častejšie vnímať negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácnosti (najmä trh práce), ostávajú silné, avšak aj tu sme už mohli pozorovať prvé známky zvoľňovania. Zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada i pozvoľne slabnúci trh práce by mohli začať postupne nahlodávať aj tržby slovenských obchodníkov, čo naznačili už i február a marec. Očakávame teda, že rast tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie spomalí. Marcový medziročný pokles maloobchodných tržieb bol s najväčšou pravdepodobne nateraz len dočasnou odchýlkou a už v apríli by sa tržby mohli vrátiť do plusových hodnôt, keď na rozdiel od marca ich veľkonočný efekt bude podporovať. V druhej polovici roka však nie je možné úplne vylúčiť ani dlhodobejší mierny pokles tržieb.

 

Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail