Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Maloobchodné tržby v októbri príjemne prekvapili

Maloobchodné tržby v októbri príjemne prekvapili. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v porovnaní so septembrom zvýšili o 1,1% (sezónne očistené), dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 3,6% až na 6,0%.


Maloobchodné tržby si tak pripísali najrýchlejší medziročný rast v priebehu tohto roka. Za silným rastom tržieb treba hľadať najmä silný trh práce, ktorý stále vykazuje dynamický rast miezd, ale aj silnú spotrebiteľskú dôveru, ktorá sa stále drží na pokrízových maximách.


Dynamický rast tržieb zaznamenali v októbri ako potravinový, tak aj nepotravinový segment. Tržby v potravinovom segmente však naďalej ostávali nižšie ako v rovnakom období minulého roka, dynamika medziročného poklesu sa však v októbri významnejšie zmiernila a bola najmiernejšia od „veľkonočného“ marca. Naďalej pritom platí, že tržby medziročne klesajú najmä vo väčšom z dvoch potravinových podsegmentov – v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, kam sa radia najmä veľké obchodné reťazce. Aj v tomto podsegmente sa však dynamika medziročného poklesu v októbri zmiernila z -4,2% na -2,3%.


Naopak, menší potravinový podsegment - špecializované predajne potravín - ďalej relatívne dynamicky rastie, keď ťaží z čoraz väčšej popularity menších predajní s prevažne lokálnymi potravinami (najmä vo väčších mestách). Tržby v tomto podsegmente v októbri medziročne vzrástli až o 11,3% (v septembri o 7,1%). Gro tržieb v potravinovom segmente sa však naďalej realizuje vo veľkých obchodných sieťach.


S pomalým nástupom predvianočnej nákupnej sezóny sa začali zdvíhať aj tržby v nepotravinovom segmente, dynamika ich medziročného rastu sa prehupla tesne nad 10%. V mínuse v medziročnom porovnaní ostávali v októbri najmä predajcovia na trhoviskách (-8,7%). Predajcovia elektroniky a výpočtovej techniky v kamenných obchodoch dlhodobo zápasia so silnejúcou konkurenciou online obchodov, čo potvrdzuje aj októbrový 17,7% medziročný rast tržieb v online svete. Napriek tomu, predvianočná sezóna priniesla oživenie aj do klasických kamenných predajní s výpočtovou technikou. Tie zaznamenali relatívne dynamický medzimesačný nárast tržieb výrazne nad rámec tradičnej sezóny a dynamika medziročného poklesu sa tu zmiernila z -18,0% v septembri už len na -1,8% v októbri, čo bol zároveň najmiernejší medziročný pokles v tomto segmente v priebehu tohto roka.


Silný štart predvianočnej nákupnej sezóny potvrdzovali v októbri aj tržby v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom (odev, obuv, drogéria atď), ktorých tržby boli medziročne vyššie až o 16,2%. Naopak, dynamika medziročného rastu tržieb v zvyčajne silnom vianočnom segmente - v predajniach s tovarom pre kultúru a rekreáciu (hračky, knihy, športové potreby) sa mierne spomalila z 9,5% na 6,0%.


V úhrne (prepočet UniCredit Bank) tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v októbri vzrástli o 1,0% (sezónne očistené) a z väčšej časti tak korigovali slabšie čísla z augusta a septembra. V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu zrýchlila z 1,6% na 4,7%. Oproti letným mesiacom sa rast tržieb presunul od turistických zariadení viac smerom ku klasickému maloobchodu, kde stále dominuje najmä nepotravinový segment, vrátane online predajov.


Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom a napriek viacerým negatívnym správam z externého prostredia sa drží stabilne blízko pokrízových maxím a zatiaľ nevykazuje známky narastajúcich obáv spotrebiteľov. Pomáha jej pravdepodobne najmä silný trh práce. To by malo podporiť aj predvianočné tržby v slovenskom maloobchode. „Sila Vianoc“ by sa mala podľa našich očakávaní opäť zvýšiť. Čiastočne to už naznačil aj prvotný „predštart“ vianočnej nákupnej sezóny v októbri. Ďalšie mesiace ukážu, či sme pozorovali len skorší ako zvyčajný nábeh alebo budú predvianočné tržby slovenských obchodníkov naozaj rekordné. Vzhľadom na nálady v ekonomike a silný trh práce však očakávame, že druhá možnosť bude bližšia realite a Slováci si tento rok doprajú rekordne štedré Vianoce.


Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonamecom premium banner

Video

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail