Ako sa darí potravinárstvu na Slovensku?

Slovenskí potravinári spracovávajú približne 70 % slovenskej agroprodukcie. V roku 2016 Slovensko dosiahlo hrubú potravinársku produkciu vo výške 3,8 mld. € a je na chvoste krajín Európy.


Na Slovensku je momentálne najväčším potravinárskym odvetvím mäsospracujúci priemysel, ktorý sa podieľa na potravinárskej výrobe 20,8 %, druhým najväčším odvetvím s 14,7 % je výroba mliečnych výrobkov .

 

Potravinársky priemysel sa podieľa na celkovej zamestnanosti vo výške 2,18 %, v potravinárstve je na Slovensku zamestnaných spolu 54 400 zamestnancov.


Priemerná mzda v slovenskom potravinárstve je vo výške 89,69 % celkovej priemernej mzdy, v roku 2016 dosahovala úroveň 818 €.


V roku 2016 odviedol potravinársky priemysel daň z príjmu vo výške 33 mil.€.


V rámci priemyselnej výroby Európskej únie je potravinárstvo najväčším odvetvím, ktoré z hľadiska obratu dosahuje cca. 970 mld. €, čo znamená 16,5 % podiel na priemyselnej produkcii a 14,3 % podiel na zamestnanosti, čiže je aj najväčším zamestnávateľom v spracovateľskom priemysle.


Potravinársky priemysel na Slovensku sa prirodzene za posledné tri desaťročia zmenil. Po takmer troch desaťročiach transformačného procesu niektoré odvetvia potravinárskeho priemyslu na Slovensku zanikli. Slovensko sa stalo krajinou produkujúcou takmer výlučne monokultúry, ktoré vyváža do zahraničia a následne vo forme potravín s pridanou hodnotou dováža späť. Na potravinársky priemysel mal negatívny dopad transformačný efekt, ktorý sa prejavil najmä na poklese zamestnanosti a na objeme výroby.


V roku 2016 dosiahol zahraničný obchod Slovenskej republiky záporné saldo až 1,3 mld. €. Pokiaľ sa nezvýši výkonnosť a efektívnosť potravinárskeho priemyslu, zlepšenie tejto situácie nie je možné riešiť masívnym zvýšením poľnohospodárskeho vývozu, pretože bude viesť k ďalšej eskalácii potravinárskeho importu s vysokou pridanou hodnotou.


Zdroj: Potravinárska komora Slovenska

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaSTYL KABO Banner UNOR 2019

Video

Software na riadenie zásob naprieč celým dodávateľským reťazcom

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail