Sieť dm podporí opät výnimočné aktivity a projekty na Slovensku

Spoločnosť dm drogerie markt pokračuje už tretí rok v najväčšej iniciatíve na podporu dobrovoľníctva pod názvom dm {spoločne}. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria myšlienky dobrovoľníctva a pomáhajú zvyšovať záujem o dobrovoľnícku prácu aj na Slovensku.


Spoločnosť tak v rámci iniciatívy podporuje projekty a aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia a ekológie, kultúry či športu v bezprostrednom okolí svojich filiálok. Vybraným projektom a aktivitám, reagujúcim na aktuálne spoločenské dianie, poskytuje lokálnu podporu formou dobrovoľníckej práce spolupracovníkov a prihlásených zákazníkov dm.


„Priloženie ruky k dielu a spoločné budovanie krajšieho života pre seba, ale aj druhých, to je jedna z nosných myšlienok našej iniciatívy dm {SPOLOČNE}. Ako spoločnosť pôsobiaca na Slovensku vyše 20 rokov cítime potrebu a aj povinnosť prispievať svojimi aktivitami k tomu, aby sa nám v našej krajine žilo lepšie. A veríme, že vďaka dm {SPOLOČNE} ku krajšiemu životu, či už cez skrášľovanie prostredia, v ktorom žijeme, resp. vytváraním lepších podmienok na spokojný život, aj prispievame,“ uvádza Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

 

Podmienky prihlásenia

 

Do iniciatívy dm {SPOLOČNE} sa môžu prihlásiť projekty zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia a ekológie, kultúry či športu, ktorých víziou je zlepšovanie podmienok na život. Prihlasovanie na rok 2018 prebieha už od 2. januára, pričom projekty či aktivity môžu byť do iniciatívy prihlásené najneskôr do 18. februára 2018, a to prostredníctvom webovej stránky www.dm-spolocne.sk. Prihlásiť sa môže organizácia, nadácia či občianske združenie, alebo orgány samosprávy a verejnej správy – obce, VÚC či nimi zriadené organizácie. Inštitúcie tak musia urobiť samy, avšak taktiež môžu byť aj odporučené. V prípade, že niekto organizáciu či projekt do iniciatívy odporučí, príde im na uvedený kontaktný mail informácia o odporúčaní s možnosťou zaregistrovania sa.


Výber projektov

 

Do polovice apríla 2018 vyberie odborná porota, zložená zo zástupcov dm a odborníkov zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, ekológie, kultúry a športu, do 40 regionálnych alebo lokálnych projektov a aktivít, ktoré dm so svojimi spolupracovníkmi a zákazníkmi spoločne podporí. Podmienky ich prihlásenia sú uvedené na webovej stránke www.dm-spolocne.sk. Jednou z nich je aj termín realizácie – projekt či aktivita musia byť realizované v období máj až september 2018. V tomto istom období bude prebiehať aj kampaň s cieľom zaangažovania zákazníkov do vybraných dobrovoľníckych aktivít.

 

Patronát nad iniciatívou opäť preberajú jednotlivé filiálky, čím sa na lokálnej úrovni vytvára a prehlbuje susedský vzťah medzi spolupracovníkmi a zákazníkmi dm, ale aj zástupcami rôznych lokálnych organizácií. Tak sa dm, zosobnená vo svojich spolupracovníkoch, stáva dobrým susedom svojich zákazníkov.

 

dm {SPOLOČNE} 2017

 

V minulom roku sa do iniciatívy prihlásilo 216 projektov a aktivít zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia a ekológie, kultúry a športu. dm a odborná porota vybrali 40 z nich, lokalizovaných v okolí jej filiálok v rámci celého Slovenska, ktoré sa s pomocou 322 spolupracovníkov a 335 zákazníkov dm aj zrealizovali. Spoločne sa takto odpracovalo takmer 5 000 dobrovoľníckych hodín, pričom dobrovoľníci pomohli napríklad zrekonštruovať záhrady a dvory v školách, škôlkach či domoch pre seniorov, navštívili aj útulky pre túlavé psíky, zveľaďovali verejné priestranstvá, ale pomáhali aj zdravotne znevýhodneným deťom.


Vďaka minuloročnej iniciatíve sa podarilo napríklad natrieť lavičky v bratislavskom Sade Janka Kráľa, zorganizovať hudobný festival PATAgónia v obci Pata, upraviť novozámockú detskú lesnú škôlku, dobrovoľníci pomáhali aj pri likvidácii nelegálnej skládky v Leviciach či v rámci projektu Braille sa učí nielen z kníh, a to konkrétne vybudovať v areáli školy pre deti so zrakovým postihnutím záhradu s interaktívnymi záhradnými prvkami.


Spoločenská zodpovednosť v dm

 

dm ako spoločensky zodpovedný koncern už niekoľko rokov realizuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva. Na Slovensku patrí medzi najväčšie aktivita Pomôžme deťom, v rámci ktorej od roku 2011 pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii poskytnutím ročnej zásoby plienok. Známy je aj projekt Veselé zúbky, ktorý od roku 2012 každoročne intenzívne vzdeláva náučno-zábavnou formou deti a ich rodičov v téme správnej starostlivosti o ústa a zuby, a kampaň Ľahšie to ide ľahšie, ktorou sa dm snaží vrátiť šport do škôl a pohybom tak podporiť zdravie detí.

 

Zdroj: redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Software na riadenie zásob naprieč celým dodávateľským reťazcom

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail