Čo je pre SPPK prioritou roka 2018?

Všetky hlavné aktivity, na ktorých bude Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ pracovať v roku 2018, majú jedného spoločného menovateľa. Ním je konkurencie schopný slovenský poľnohospodár a potravinár.


Je to priorita, ktorá má byť nielen výzvou pre najväčšiu agropotravinársku samosprávu na Slovensku - SPPK, ale má byť rovnako hlavnou výzvou za agropotravinárske odvetvie aj pre samotný štát.


„Dôrazne upozorňujeme na to, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo nie je v dobrom stave, nerozvíja sa, ale len prežíva. Chlebové odvetvie v žiadnom prípade nevidíme v ružových farbách. Bojuje s mnohými veľkými problémami, o ktorých sa v médiách mnohokrát nehovorí a o ktorých laická verejnosť vôbec netuší,“ uvádza Milan Semančík, predseda SPPK.


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora stupňuje aktivity smerujúce k zvýšeniu konkurencie schopnosti domácich producentov potravín. Aj preto začiatkom roka Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zintenzívňuje tlak vedúci k navýšeniu schválenej štátnej pomoci v objeme 1 milión € pre rok 2018 na 70-násobok pre rok 2019. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv nevylučuje ani organizáciu veľkého celoslovenského protestu.


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pokračuje v rámci medzinárodných aktivít v lobovaní v európskych inštitúciách za presadenie takej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá bude v novom programovacom období po roku 2020 výhodnejšia pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Vlani sa SPPK podarilo pádnymi argumentami presvedčiť 7 agrárnych samospráv krajín EÚ, aby sa pripojili k dokumentu Bratislavská deklarácia. S ďalšími troma samosprávami bude rokovať aj v tomto roku.


„Našu spoločnú predstavu o fungovaní agropotravinárstva ôsmich európskych krajín po roku 2020 v jednotnej EÚ sme predstavili v Bratislavskej deklarácii. V nej navrhujeme nechať rozhodnutie o prípadnom stropovaní priamych platieb na samotné členské štáty EÚ. Žiadame preto, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čím skôr predstavilo národnú pozíciu k SPP po roku 2020,“ uvádza M. Semančík.


Rok 2018 bude pre SPPK dôležitý aj z hľadiska zlepšenia konkurencie schopnosti potravinárskeho odvetvia. Naďalej preto komora bude pokračovať v práci na zlepšovaní podnikateľského prostredia, zrovnoprávnení postavenia potravinárov a obchodníkov, odstránení nekalých obchodných praktík, zvýšení podielu potravín vyrobených na Slovensku v obchodoch a v neposlednom rade aj v práci so samotným spotrebiteľom.


Zdroj: redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaseminar vybaveni prodejny 2018

 

Video

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail