Kvôli neplatiacim zákazníkom chýba firmám v priemere približne 2,7 milióna €

Uhrádzanie faktúr neskoro alebo úplne nedobytné pohľadávky môžu mať silný bumerangový efekt. Podľa štúdie „European Payment Practices“ 2017 až 23% zákazníkov na Slovensku platí za tovary a služby s omeškaním, nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok.


Čo sa týka Európy celkovo, faktúry sa uhrádzajú neskoro v 19 % prípadov, 3 % neplatia vôbec.


Dôsledkom takéhoto stavu je, že spoločnosti pôsobiace na Slovensku s ročným obratom viac ako 10 miliónov € čakajú na sumu v priemere 2,3 milióna € od zákazníkov, ktorí meškajú s platením faktúr. K 400 tisícom € sa kvôli nedobytným pohľadávkam spoločnosti nedostanú vôbec.


Zlá platobná disciplína zo strany zákazníkov nie je dôležitá len pre dotknuté spoločnosti, ale v konečnom dôsledku aj pre samotných spotrebiteľov. Takmer každá štvrtá slovenská spoločnosť (24%) reaguje na oneskorené a neuhradené platby tým, že znižuje počet pracovných miest a zmrazuje prijímanie nových zamestnancov. Zhruba toľko isto (26 %) zvyšuje svoje ceny. To všetko sú zistenia reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ 2017, ktorá sa už desiatykrát uskutočnila v tomto roku. Na jar 2017 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.


Bumerangovému efektu sa dá zabrániť len premysleným manažmentom pohľadávok. Firmy nielen na Slovensku, ale aj všade v Európe môžu vďaka nemu zinkasovať aspoň časť peňazí od svojich dlžníkov. Podľa štúdie „European Payment Practices“ 2017 až 40 % slovenských spoločností si najíma externé firmy, ktoré sa venujú inkasu pohľadávok. Vďaka tomu sa im vráti 6 % ich obratu. Spoločnosti tak získanú likviditu používajú najmä na úhradu vlastných neuhradených faktúr, prípadne investujú do svojho rastu a rozvoja.


Ideálne je sa obrátiť na profesionálov, ktorí riešia manažment pohľadávok. „Vďaka takejto spolupráci je možné získať do svojho rozpočtu peniaze, ktoré vám patria a vašej spoločnosti sa tak zníži riziko straty likvidity,“ dodáva Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.


Zdroj: redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail