Rast HDP Slovenska by sa mal opäť zrýchliť

Rast HDP Slovenska sa v posledných rokoch spomaľuje. Kým v roku 2015 bol na úrovni +3,8%, minulý rok +3,3%. Experti spoločnosti Euler Hermes na tento rok predpokladajú +3,0%. Pre budúci rok sú už optimistickejší a očakávajú rast slovenského HDP na úrovni +3,4%.
Podľa analýz spoločnosti Euler Hermes sa pod spomalenie rastu HDP podpísal najmä fakt, že fixné investície medziročne (2015/2016) padli o -9,3% - ako výsledok redukcií pri čerpaní eurofondov. V prvom polroku 2017 už fixné investície dosiahli úroveň -2,9%.   
 
V prvom polroku tohto roka sa export Slovenska podľa dát spoločnosti Euler Hermes zvýšil o +4,4% a bol mierne vyšší než import +4,1%, čoho dôsledkom je, že čistý vývoz sa dostal na úroveň +0,5 percentuálneho bodu. "Predpokladáme, že rast HDP sa v priebehu roka postupne ustáli a hoci za rok 2017 očakávame celkový rast +3,0%, v roku 2018 by sa mal rast HDP zrýchliť až na +3,4%," uvádza Peter Mucina, Country Manager Euler Hermes za Slovensko.
 
Experti spoločnosti Euler Hermes medzi silné stránky našej krajiny radia nízke systémové politické riziko, dobré regionálne a medzinárodné vzťahy; v rámci toho členstvo v EÚ, ďalej členstvo v eurozóne, ktoré zabezpečuje nízke riziko z transferu a konvertibility, tiež solídny bankový sektor, silné podnikateľské prostredie ako celok, veľmi atraktívne pre zahraničných investorov.
 
Naproti tomu, za slabé stránky našej ekonomiky považujú vysokú závislosť hospodárstva od automobilového sektora a vývozu, tiež veľkú nerovnosť v príjmoch obyvateľstva a vysokú úroveň nezamestnanosti, ale aj relatívne vysokú úroveň zahraničného dlhu.
 
Čo sa týka inflácie, pre rok 2017 experti spoločnosti Euler Hermes predpokladajú úroveň +1,2% a budúci rok až +1,8%. 
 
Zdroj: redakcia  
 

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail