Viac užitočnejších informácií z oblasti daní

Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vzniká práve pre potreby živnostníkov a právnických osôb.


Špeciálna linka pre malých a stredných podnikateľov funguje od 1. augusta 2017 v rámci call centra finančnej správy. Malí a strední podnikatelia vďaka nej získajú individuálny prístup podľa potrieb. Venovať sa im budú špecialisti Centra podpory pre dane. Na infolinku sa malí a strední podnikatelia dovolajú po vytočení čísla 048/431 72 22 a zvolení voľby 3.


Call centrum finančnej správy denne vybaví stovky dopytov od odbornej aj laickej verejnosti. Za prvý polrok 2017 odborníci zodpovedali približne 167 000 dopytov. Kvalitu zamestnancov call centra FS a ich odpovedí je možné aj hodnotiť prostredníctvom nezávislého hodnotiaceho systému Staffino, do ktorého sa finančná správa zapojila ako prvá štátna inštitúcia v septembri 2016. Za tento čas poslali občania na operátorov 3 874 hodnotení, pričom 94% hodnotení je pozitívnych.


Call centrum finančnej správy funguje od roku 2014. Tvorí ho Centrum podpory pre dane a Centrum podpory pre clo a spotrebné dane. Obe centrá poskytujú informácie k technickej podpore, daniam a clám, elektronickým registračným pokladniciam, virtuálnej registračnej pokladnici či daniam z motorových vozidiel.

 

Zdroj: Finančná správa SR

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonabanner kniha co nemame neprodame

Video

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail