Slovak superbrands award

METRO sa pripája k Aliancii pre mladých

Aliancia pre mladých už tretí rok podporuje zamestnávanie a zamestnateľnosť mladých ľudí. Medzi jej záväzky patrí podpora získavania pracovných skúseností či bezplatný kariérový workshop pre mladých do 30 rokov.


Na Slovensku má teraz aliancia 22 členov, jej zakladajúcim partnerom je spoločnosť Nestlé. Hlavnou motiváciou partnerov aliancie je snaha o aktívnu podporu mladých ľudí pri uplatnení na pracovnom trhu. Zaviazali sa, že sa budú aktívne podieľať na špeciálnych programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti. To všetko bezplatne. Členovia aliancie do tejto snahy zapájajú svojich zamestnancov, ktorí sa tak stávajú mentormi v kariérovom poradenstve či pri príprave na prijímací pohovor.


Pripojenie veľkoobchodu METRO k Aliancii pre mladých podpísali výkonný riaditeľ METRO Cash & Carry SR a MAKRO Cash & Carry ČR, Guillaume Chêne a generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko, Torben Emborg.


„METRO sa nachádza na ceste od predaja ku službám, kde naše poslanie vidíme v podpore a rozvoji súkromného podnikania. Jedná sa o veľmi dynamické prostredie a mladí ľudia sú vždy nositeľmi zmeny a inšpirácie, preto ich starostlivo počúvame a vytvárame pre nich príležitosti. Sú našou budúcnosťou,“ hovorí Guillaume Chêne.

 

V celej Európe sa k Aliancii pripojilo cez 200 firiem, ktoré sa spoločne zaviazali do konca roku 2016 prijať 10 000 mladých a vytvoriť príležitosti pre ďalších 10 000 učňov a stážistov.


„Teší ma záujem slovenských a českých firiem riešiť situáciu absolventov na pracovnom trhu. Verím, že vstup spoločnosti METRO do Aliancie ďalej rozšíri naše aktivity a umožní mladým získať viac príležitostí, ako úspešne naštartovať svoju kariéru,“ uvádza Torben Emborg.


Vstup do Aliancie pre mladých je iba jednou z mnohých aktivít spoločnosti METRO na podporu mladých. V rámci korporácie je veľmi rozšírený program pre absolventov vysokých škôl Metro Potentials, ktorý umožňuje vybraným absolventom absolvovať stáž v zahraničí a následne pracovať na vedúcej pozícii. Novinkou je potom program Innovation Pioneers, ktorý rozvíja potenciál mladých talentovaných inovátorov z pobočiek prostredníctvom špeciálnej vzdelávacej stáže na nemeckej centrále. Ďalej METRO na lokálnej úrovni úspešne realizuje trainee programy pre absolventov alebo raňajky pre študentov a pravidelne sa zúčastňuje pracovných veľtrhov na školách.

 

Zdroj: redakcia

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail