Slovak superbrands award

Vývoj spotrebiteľských cien: Vyššie ceny zeleniny a ovocia

Spotrebiteľské ceny vo februári v porovnaní s januárom v úhrne vzrástli o 0,5 %. Zvýšili sa ceny v odboroch doprava o 1,8 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 1,3 %; zdravotníctvo o 0,6 %; alkoholické nápoje a tabak; rozličné tovary a služby zhodne o 0,4 %; rekreácia a kultúra; reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; vzdelávanie zhodne o 0,1 %.

 

Naopak klesli ceny odevov a obuvi o 0,7 %. Na januárovej úrovni zostali ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti; za pošty a spoje.


Rast cien potravín o 1,6 % ovplyvnili vyššie ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 9,9 %, ovocia o 6 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 %, mäsa o 0,7 %, rýb o 0,6 %, chleba a obilnín o 0,3 %, olejov a tukov o 0,2 %. Klesli ceny cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,2 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,6 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %, vzrástli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,7 %).


Na zvýšenie cien zeleniny vplývali vyššie ceny papriky o 23,1 %, zemiakov o 21,2 %, paradajok o 17,4 %, šalátových uhoriek o 8,3 %, karfiolu o 7,4 %, zeleru o 7,3 %, bielej kapusty o 6,9 %, cesnaku o 4,4 %, karotky o 2,2 %, petržlenu o 1,8 %, cibule o 0,2 %. Vyššie ceny ovocia ovplyvnil rast cien mandarínok o 24 %, stolového hrozna o 7,1 %, jabĺk o 6,6 %, banánov o 5,1 %, citrónov o 1,8 %. Klesli ceny pomarančov o 3,6 %, kiwi o 3,5 %. Rast cien mäsa ovplyvnili vyššie ceny hydiny o 1,3 %, údenín o 0,8 %, hovädzieho mäsa o 0,6 %, bravčového mäsa o 0,3 %.


Rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnilo zvýšenie cien tabaku o 1 %. Znížili sa ceny alkoholických nápojov o 0,2 % (klesli ceny piva o 1,5 %, zvýšili sa ceny vína o 0,6 %, destilátov o 0,2 %).


Na zníženie cien v odbore odevy a obuv vplývali nižšie ceny obuvi o 1,4 %; odievania o 0,4 %.


V odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti vzrástli ceny bytových textílií o 0,5 %; nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,4 %; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,3 %; domácich spotrebičov o 0,1 %. Klesli ceny výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,6 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,4 %.


Vyššie ceny v doprave ovplyvnil rast cien nákupu dopravných prostriedkov o 9,4 % (ojazdených motorových vozidiel o 15,9 %, nezmenili sa ceny nových motorových vozidiel); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,4 % (vzrástli ceny ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 1,2 %, palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 0,4 %, údržby a opráv o 0,2 %, klesli ceny náhradných dielov a príslušenstva o 0,3 %). Klesli ceny dopravných služieb o 0,7 % (leteckej osobnej dopravy o 20,6 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, ostatných zakúpených dopravných služieb).


V odbore pošty a spoje na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny poštových služieb; telefónnych služieb. Klesli ceny mobilných telefónnych zariadení o 1,2 %.


Zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnili vyššie ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,3 %; rekreačných služieb a kultúry; organizovaných dovolenkových zájazdov zhodne o 0,2 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje; novín, kníh a kancelárskych potrieb zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky.

Vo februári 2017 v porovnaní s februárom 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,2 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 7,2 %; zdravotníctvo o 4,8 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 2,4 %; reštaurácie a hotely o 2,1 %; alkoholické nápoje a tabak o 2 %; vzdelávanie o 1,9 %; rekreácia a kultúra o 1,3 %; rozličné tovary a služby o 1,2 %; pošty a spoje o 0,4 %. Klesli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1,7 %; za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,6 %; odevov a obuvi o 0,3 %.


V priemere za dva mesiace roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1 %.


Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov a v domácnostiach nízkopríjmových domácností zhodne o 0,5 %.


Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2017 medziročne za domácnosti zamestnancov zvýšil o 1,2 %, za domácnosti dôchodcov o 1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,1 %.


V priemere za dva mesiace roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1 %, domácnosti dôchodcov o 0,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 0,9 %.

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Poznámka: text bol krátený

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail